Ulla Bäckmark VD/Konsult
Beteendevetare/Aukt. Socionom
Konflikt & Utveckling AB är ett företag som arbetar med organisations-utveckling, konflikthantering och kommunikation inom organisationer och företag på både individ - grupp - och organisationsnivå.
  
Företaget håller också föreläsningar/kurser i konflikthantering, ledarskaps-utveckling, personlig utveckling, psykosocial arbetsmiljö, samt erbjuder handledning både enskilt och i grupp. Parsamtal i familjerådgivning är också en del av företagets verksamhet.
 

Konflikt & Utveckling, som är inne på sitt elfte år, har sitt säte i Uppsala men är verksamt över hela landet. Företaget samarbetar i ett stort nätverk med andra aktörer på marknaden, för att kunna skräddarsy uppdragen utifrån kundens behov.

Vi arbetar också med IPU:s profilanalys som ett verktyg för insikt och personlig utveckling,för att bilda effektiva ledningsgrupper och team samt för att rekrytera rätt person på rätt plats.


"En konflikt som hanteras konstruktivt kan bli enkatalysator för nytänkande, energi och produktivitet."
 Ulla Bäckmark